Risk Değerlendirmesi

RİSK ANALİZİ
   
Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilerek veya tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları asgari seviyeye düşürülmüş olur. Risk analizi sonucunda işletmeler iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çalışanlar ve işveren vekiliyle birlikte aksiyon planı hazırlar.

      Ordu Deniz OSGB uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden risklerini minimum seviyeye düşürmek için çalışmalar yapmaktadır.

      İlgili yasa gereği; tehlike sınıfına bakmaksızın, bir personel veya daha fazla işçi çalıştıran tüm işletmelerde iş yerlerinde tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırılması gerekmektedir.

      Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır.  İş dünyasının iş güvenliği hususunu uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekmektedir.